Zo.3 sept. IVN-Helmond Publiekswandeling langs de nieuwe  Goorloop Zuid

Heb je zin om mee te gaan?

Op zondag 3 september om 14:00 uur houdt het IVN een natuurwandeling langs de Goorloop Zuid.

Het verzamelpunt is de parkeerplaats aan het Weth. van Deutekomplein in Mierlo Hout (voor Navigatie aanhouden: Weth. van Deutekomplein 55, 5706 TJ Helmond)

Deelname is gratis. De wandeling zal ongeveer twee uur duren.

 

Omdat het najaar er aankomt, verandert ook de natuur stapsgewijs. Daarom zul je bij deze wandeling langs de Goorloop zeker veranderingen zien. De IVN-gids geeft uitgebreid uitleg hoe de nieuwe Goorloop Zuid zich hier ontwikkelt.

Enkele jaren geleden werd de reconstructie van de Goorloop tussen de Heeklaan en het Coovels Bos voltooid.

Naast de inrichting van de Goorloop als een ecologische verbindingszone, heeft ook beekherstel plaats gevonden. De gewenste stroomsnelheid en natuurlijke beekoevers zijn teruggebracht. Daardoor is een groter overgangsgebied tussen nat en droog ontstaan. Dit is voor zowel dieren als planten een gunstige ontwikkeling. Bovendien zijn in het gebied enkele poelen gegraven.

In de Goorloop komen vissoorten als het bermpje, de winde, kopvoorn en riviergrondel voor en ook de kleine modderkruiper. De doelsoorten voor de ecologische verbindingszone zijn de kamsalamander, struweelvogels, ijsvogel en kleine en grote modderkruiper. Meeliftende soorten zijn andere amfibieën als de bastaardkikker en kleine watersalamander en libellen als weidebeekjuffer en blauwe glazenmaker. Daarnaast profiteren ook kleine zoogdieren zoals muizen, waterspitsmuizen en marterachtigen, zoals de bunzing, van de verbindingszone.

Tijdens de wandeling wordt het traject van de vernieuwde beek gevolgd en krijgt de wandelaar een indruk van de natuurontwikkeling. Het gebied is drassig; laarzen aanbevolen.

Je kunt een filmpje bekijken via: https://youtu.be/9De7JTSRJc8

Ben je enthousiast geworden? Wandel dan op 3 september mee.

Op de foto zie je de grote modderkruiper met daarnaast (als vergelijking voor de afmeting) de snapper.

 

Contactpersoon voor deze wandeling is: Anne Regts tel. 06-20491428, ivnhelmond@gmail.com

Wil je wat meer weten over het IVN in het algemeen, ga dan naar www.ivn.nl/helmond

616 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *